GSMVT ECO21

GSMVT ECO21

Výrobca: SICURIT ALARMITALIA
Kód produktu: Telefónne a GSM komunikátory
Kontaktujte nás

GSM komunikátor - 6 vstupov, 2 reléové výstupy, možnosť prekladu PCO komunikácie na SMS (až 72 vstupov), posielanie a ovládanie pomocou SMS, bez možnosti rozšírenia

Zariadenie GSMVTECO je miniaturny GSM modul so 6 vstupmi, 2 reléovými výstupmi (NO,NC) a testom vstupného napájacieho napätia. Vstupy sa aktivujú pripojením alebo odpojením záporného potenciálu napájania. Prebiehajúci prenos je možné okamžite ukončiť pomocou resetovacieho vstupu.

Vlastnosti
 • výber ľubovoľného operátora
 • možnosť naprogramovať pomocou PC alebo pomocou SMS
 • až 4 telefonne čísla pre každý vstup
 • možnosť posialania SMS (programovateľné texty)
 • prezvonenie (po zodvyhnutí akustická signalizácia)
 • kombinácia predchádzajúcich typov komunikácie
 • možnosť pomenovania vstupov a výstupov
 • možnost zopínania výstupov RELE 1 a RELE 2 bez platenia, na základe prezvonenia a identifikácie tlf. čísla prijatého volania
 • testovacia správa
 • kontrola stavu kreditu pri predlatených služieb operátora
 • možnost pripojenia tel. komunikátora z ústredne EZS - rozšírenie o 72 "vstupov" pomocou komunikácie protokolmi ADEMCO SLOW, SILENT KNIGHT, SESCOA, RADIONICS