SMARTLANS
SMARTLANS

SMARTLANS

Výrobca: INIM
Kód produktu: Ústredne rady Smartliving
Kontaktujte nás

Modul rozhrania pre pripojenie do siete a internetu, programovanie a ovládanie ústredne cez internet

Pripojenie a dostupnosť sú dve z najviac sa rozvíjajúcich oblastí, ktoré sa postupne dostávajú do našich životov. Prístup na Internet už nie je výsadou bohatých firiem, ale už je bežne rozšírený do väčšiny domácností. Modul SmartLan umožňuje pripojenie ústrední SmartLiving do siete Internet a tým jej zaisťuje prvotriednu konektivitu a rozsiahle komunikačné funkcie.
INIM ponúka dva typy týchto modulov, ktoré poskytujú pripojenie k Internetu: SmartLAN/S a SmartLAN/G. Všetky ústredne rady SmartLiving sú schopné IP komunikácie. Oba tieto moduly umožňujú ľahkú komunikáciu s ústredňou. Modul SmartLAN slúží ako interface a pomocou šifrovanej komunikácie zaisťuje vysokú bezpečnostnú úroveň proti neoprávnenému prístupu.
Z dôvodu ľahkého nastavenia siete, sú moduly SmartLAN vybavené užívateľským softwarom pre ľahkú správu dynamickej IP adresy.

Platforma, na ktorej je založený systém SmartLAN/SI umožňuje veľmi dobré sieťové funkcie a rýchle pripojenie k internetu. Preto je možné nastaviť vzdialené pripojenie, programovanie alebo dohľad systému pomocou softwaru SmartLeague.
V skutočnosti modul SmartLAN/SI umožňuje rovnakú úroveň ovládania, ako miestne pripojenie pomocou portu RS232. Voliteľný modul SmartLan Vám umožní zapojiť ústredňu SmartLiving do siete LAN. Pomocou aplikácie SmartLeague môžete ústredňu konfigurovať a ovládať. Pomocou aplikácie SmartLook môžete ústredňu vzdialene monitorovať. SmartLan/S umožňuje pripojenie systému SmartLiving pomocou digitálneho komunikátora na pult PCO pomocou protokolu SIA-IP. Táto funkcia umožňuje pultom PCO prijímať informácie z objektu v reálnom čase pomocou IP pripojenia s mnohými výhodami z hľadiska nákladov na pripojenie.
Vďaka protokolu SIA-IP predstavuje SmartLan/S alternatívu k tradičnému pripojeniu na pult PCO pomocou pevnej telefónnej linky. Pomocou modulu SmartLan/S môžete tiež využiť pripojenie z mobillnej aplikácie AlienMobile, ktorá je určená pre chytré telefóny a tablety so systémom iOS a Android.

Technické špecifikácie

Príprava pre montáž na základnú dosku                                                                   Ano
Šifrovanie dát Proprietárne
Pripojenie do siete LAN Ethernet 10-100 Base T Ano
Programovanie a dohľad systému cez IP použitím softwaru Ano
SmartLeague Ano
Statická IP adresa Ano
Management pre dynamický DNS -
Zasielanie e-mailov s prílohami -
Konektor na SD kartu -
Prílohy uložené na SD karte (nie je súčasťou dodávky) -
Max. velikosť SD karty -
Funkcia Web serveru -
Virtuálna klávesnica -
Riadenie zón -
Riadenie skupin -
Zobrazenie časovačov -
Prezeranie denníku udalostí -
Rozmery (VxŠxH) 54x81x30 mm
Hmotnosť 45 g