DUO240

DUO240

Výrobca: VISONIC
Kód produktu: Stropné duálne čidlá PIR+MW
Kontaktujte nás

Čidlo duálne stropné, d= 9m vo výške 4,5m, potlačenie fal. poplachov pomocou TMR, 23mA, -10až+50°C

Detektor DUO 240 používa duálnu technológiu detekcie s mikroprocesorom riadeným vyhodnotením poplachu. Princíp detekcie pohybu je založený na zistení dvoch fyzikálnych veličín; jednak infračerveného žiarenia, ktoré vyžaruje ľudské telo a ktoré zachytáva infrapasívny detektor PIR, za druhé potom kmitočetový posun (Dopplerov efekt) zpôsobený pohybujúcim sa objektom v mikrovĺnnom poli. Kombináciou infrapasívnej a mikrovlnnej technológie v jednom detektore potom vznikne veľmi spoľahlivé čidlo s minimálnymi sklonmi k falošným poplachom.
Táto nová rada duálnych detektorov však pri vyhodnocovaní pohybu ešte aplikuje špeciálny algoritmus True Motion Recognition, ktorý poskytuje možnosť rozpoznania pohybu človeka od ostatných turbolencií, ktoré by mohli viesť k falošnému poplachu.
Daľšou unikátnou funkciou detektoru DUO 240 je vstavaný obvod pre simuláciu pohybu pre mikrovlnnú časť, ktorý napodobňuje efekt, ktorý pôsobí na pohyb človeka v mikrovlnnom poli. Tento simulačný obvod je vždy v určitých časových intervaloch aktivovaný, za účelom testovania správnej funkci0e mikrovlnnej časti.

Technické špecifikácie

Typ                                                               Stropné duálne čidlo
Technológia detekcie                           PIR + MW
Antimasking Nie
Napájacie napätie 9 - 16Vss
Prúdový odber 30mA
Dosah PIR 9m
Frekvencia MW 2,45GHz
Dosah MW 9m
Poplachový výstup N.C., 100mA / 30V=
Tamper kontakt N.C., 50mA / 30V=
Operačná teplota -10°C až +50°C
Skladovacia teplota -20°C až +60°C
Rozmery 24 x 86 mm
Hmotnosť 64g