TOWER12AM

TOWER12AM

Výrobca: VISONIC
Kód produktu: Priemyslové duálne čidlá PIR+MW s antimaskingom
Kontaktujte nás

Priemyslové duálne čidlo, dosah 25x30m/90° nebo 25m/5°, antimasking, Dopplerova mikrovlna, eliptické/parabolické zrkadlo, robustné prevedenie, TMR, ignoruje zvieratá do 18kg, 18mA, -20°C až 55°C

PIR detektor TOWER 10 AM a duálny detektor TOWER 12 AM sú profesionálne, vandalizmu odolné detektory s funkciou antimasking, určené pre veľké komerčné a priemyslové aplikácie. Vďaka využitiu niekoľkých revolučných patentovaných technológií poskytujú široký záber a vynikajúcu odolnosť voči nepriaznivým podmienkam. Oba detektory vyhovujú stupňu 3 normy EN 50131.

Technické špecifikácie

Typy snímačov:
PIR: dvojprvkový nízkošumový pyroelektrický snímač
MW: modul X-Band Doppler, 10,525 GHz
Napájacie napätie: 8 – 16 V ss.
Detekcia nízkého napätia: pokiaľ je napájacie napätie pod 7,5 V ss.
Napájací prúd:
Pohotovostný režim pri 12 V ss.: 12 mA (TOWER 10 AM), 15 mA (TOWER 12).
Maximum: 14 mA (TOWER 10 AM), 18 mA (TOWER 12)
Perioda poplachu: 2 až 3 s
Oneskorenie detekcie zakrytia: 30 s
Vstup pre vzdialenú aktiváciu LED (TST): Vstup s vysokou impedanciou. Má vplyv na funkciu LED iba v prípade, ak je interný volič LED nastavený na OFF.
Výstupy:
Poplachový výstup: polovodičové relé, NC, 100 mA / 30 V, maximálny vnútorný odpor 35 Ω. V prípade poplachu, zakrytia alebo úplného výpadku napájania je po dobu 2 – 3 sekúnd v rozopnutom stave (Open).
Poruchový výstup: polovodičové relé, NC, 100 mA / 30 V, maximálny vnútorný odpor 35 Ω. V prípade zlyhania automatickej diagnostiky, antimaskovacej udalosti, nízkeho napájacieho napätia alebo úplného výpadku napájania je po dobu 2 – 3 sekúnd v rozopnutom stavu (Open).
Tamper výstup: prepínač NC, 50 mA / 30 V ss. V rozopnutom stave pri otvorení krytu detektoru alebo strhnutia z montážneho povrchu.
Vstavané rezistory zakončenia linky: Voliteľné sériové rezistory pre každý z troch výstupov. Hodnoty rezistorov: 0Ω (továrne nastavenia), 1kΩ, 2,2 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ