IMN050/3

IMN050/3

Výrobca: SICURIT ALARMITALIA
Kód produktu: Duálne bariéry ABSOLUTE PLUS
Kontaktujte nás

Duálna bariéra Mini Absolute Plus, 2x obojsmerné 6 lúčové infrazávory + planárna MW, výška stĺpu 3m, dosah 50m, komplet s vyhievaním

Duálne bariéry ABSOLUTE predstavujú ideálne riešenie pre vonkajšie aplikácie. Vlastná bariéra sa skládá z dvoch hliníkových stĺpov. Kompletne nová kombinácia vonkajších detektorov umožňuje perimetrickú ochranu s dosahom až 200m. Mikrovlnná technológia, v kombinácií s infračervenou synchronizovanou technológiou, eliminuje možnosť falošných poplachov, zatiaľ čo je zachovaný vysoký bezpečnostný štandart.

Mikrovlny a aktivne infračervené signály sú prijímané a vyhodnocované samostatne. Aktivácia poplachu je potom výsledkom precíznej synchronizácie a sofistikovanej koordinácie medzi týmito dvoma technológiami.

Vlastné zabezpečenie je riadené pomocným pamäťovým obvodom. Pilotné obvody oboch technológií sú vybavené časovačom nastaviteľným v rozmedzí 20 sekúnd až 3 minút. V prípade, že prvý obvod obdrží alarmový signál, zapne sa tento časovač. V prípade, že behom nastavenej doby obdrží alarmový signál aj druhý obvod, nastane poplach. Vďaka možnosti takéhoto nastavenia umožnujú bariéry ABSOLUTE predchádzať falošným poplachom zpôsobených vplyvom prirodzeného okolia.

Technické špecifikácie

NAPÁJANiE LOGICKÝCH VSTUPOV 12,5V= ±15%
NAPÁJANIE TOPNÝCH REZISTOROV 24V=/~ ±15%
DOSAH VO VNÚTORNOM PROSTREDÍ 200 m
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA -20/+65°C
MAXIMÁLNY PRÚD KONTAKTOV RELÉ 1A/24V odpor.
ČASOVÉ OKNO ALARMU INFRACERVENÝCH LÚČOV 20-180 s
ČASOVÉ OKNO ALARMU MIKROVLN 20-180 s
MAXIMÁLNY POČET PRIPOJITELNÝCH INFRA OPTIK 8
POČET OPTICKÝCH ŠOŠOVIEK 6
MAXIMÁLNY POČET PRIPOJITELNÝCH MIKROVLN 1
REGULÁCIA OSI VERTIKÁLNEJ MIKROVLNY +/-10°
REGULÁCIA OSI HORIZONTÁLNEJ MIKROVLNY +/-10°
VERTIKÁLNA REGULÁCIA INFRAČERVENÉHO LÚČU +/-10°
HORIZONTÁLNA REGULÁCIA INFRAČERVENÉHO LÚČU                              +/-20°