ALIENMOBILE

ALIENMOBILE

Aplikácia AlienMobile, umožňuje vzdialenú správu Vášho zabezpečovacieho systému SmartLiving a je k dispozícií pre iPhone, iPad a Android. Pomocou tejto aplikácie môžete ľahko vzdialene ovládať Váš zabezpečovací systém doma, v práci... pohodlne z Vášho Smartphonu.

Aplikácia AlienMobile podporuje všetky veľkosti displeja. Užívateľské rozhranie je pomocou veľkých ikon rovnaké ako pri klávesnici Alien.

Táto aplikácia je ponúkaná ako vo free verzii tak aj v platenej verzii. Platená verzia umožňuje jednoduché ovládanie viacerých ústrední SmartLiving pripojených do siete Internet pomocou modulu SmartLan/S alebo SmartLan/G. 

Na rozdiel od free verzie AlienMobile, pomocou platenej verzii môžete jednoducho aktivovať:

Scenáre

Výstupy

Táto aplikácia taktiež umožňuje skontrolovať stav systému, vďaka čomu je možné vidieť aktuálne poruchy, napätie systému a stav GSM komunikátora NEXUS.